Όροι χρήσης δικτυακού τόπου carpets.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H ιστοσελίδα www.carpets.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), της εταιρείας με την επωνυμία «Tapicap Carpets Μον.ΕΠΕ» που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής (ΑΦΜ 999375340, ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ , Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6762301000) στο εξής «carpets.gr» και καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων της «Tapicap Carpets ΕΠΕ»  μέσω ηλεκτρονικού μας καταστήματος στη σελίδα www.carpets.gr

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος της «carpets.gr»

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα www.carpets.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή μέσω αυτού.

Η «carpets.gr» καταβάλει καθημερινά κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας. Με τη δημιουργία του συγκεκριμένου e-shop σηματοδοτείται η έναρξη μίας μορφής προηγμένης επικοινωνίας της εταιρείας με τους πελάτες μας. Το e-shop που δημιουργείται απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου που επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους στα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το e-shop, κατόπιν εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας.

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του. Η «carpets.gr» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, είτε μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους εγγεγραμμένους χρήστες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν επηρεάζει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει. Η «carpets.gr»  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα του, να προσθέτει, τροποποιεί ή και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Μετά την υποβολή της παραγγελίας σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail, στην από εσάς υποδειχθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας.

Υποχρεούστε να ελέγξετε την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και να ενημερώσετε αμέσως την «carpets.gr», και το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα της λήψης επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στo επιβεβαιωτικό e-mail θα εφαρμοσθούν στη δεδομένη παραγγελία.

Για ογκώδη, υπέρβαρα και προϊόντα ειδικής παραγγελίας, θα χρειαστεί να εξοφλήσετε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

Όλες οι παραγγελίες που εκτελούνται μέσω του ιστότοπου carpets.gr έχουν υποχρέωση πληρωμής και σε κάθε περίπτωση η πραγματοποίηση παραγγελίας εκ μέρους σας συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας Σύμβασης.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

 • Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
 • Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Πραγματοποίηση Παραγγελίας

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «carpets.gr» και να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε:

 • το πλήρες ονοματεπώνυμό σας
 • τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα
 • τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας (Επωνυμία, Δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ) στην οποία ενδεχομένως θέλετε να εκδοθεί το παραστατικό
 • ένα τηλέφωνο επικοινωνίας κατά προτίμηση κινητό
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Σε περίπτωση αποστολής σε άλλη διεύθυνση διατηρούμε στοιχεία αποστολής, δηλαδή, διεύθυνση παράδοσης και υπεύθυνος επικοινωνίας. Τα παραπάνω στοιχεία τα διατηρούμε τουλάχιστον για 15 χρόνια για φορολογικού λόγους.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που καταχωρήθηκε από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός  για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Η «carpets.gr» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση μόνον όμως για την επικοινωνία μεταξύ μας αλλά και για να σας αποστείλει ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των υπηρεσιών ή/και για να σας αποστείλει ενημερωτικό δελτίο.

Στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας, η «carpets.gr» δεν επεξεργάζεται και δεν διατηρεί βάση δεδομένων των πιστωτικών-χρεωστικών καρτών σας. Η όλη επεξεργασία πραγματοποιείται μέσω του συστήματος της τράπεζας.

Δέσμευση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Για την καλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, παρέχουμε αυτήν την ειδοποίηση που εξηγεί τις πρακτικές μας σχετικά με τις ηλεκτρονικές πληροφορίες και τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των πληροφοριών σας. Για να είναι εύκολη η εύρεση αυτής της ειδοποίησης, την καθιστούμε διαθέσιμη στην αρχική σελίδα μας και σε κάθε σημείο όπου μπορεί να ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες.

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

COOKIES

Τί είναι το cookie;

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο μία ιστοσελίδα μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού (browser) που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένες από τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.

Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίου παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

Με την αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας «carpets.gr» και την πλοήγηση του σε αυτήν, ο χρήστης συναινεί στη δημιουργία και χρήση τους. Εάν ωστόσο δεν επιθυμεί τη χρήση των cookies μπορεί είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση του στην ιστοσελίδα.

H χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας, αποσκοπεί στην προσαρμογή του διαφημιστικού και προωθητικού περιεχομένου στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του χρήστη. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση στατιστικών, τα οποία επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, ώστε να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό της. Η αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του χρήστη δεν μας επιτρέπει να εξακριβώσουμε την προσωπική ταυτότητα του χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του, προκειμένου να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα cookies, πέραν των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Τύποι cookies

 • Αναγκαία cookies
  Είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγηθεί και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες της αποτελεσματικά. Τα εν λόγω cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη.
 • Cookies επίσκεψης (session cookies)
  Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
 • Μόνιμα cookies (persistent cookies)
  Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).
 • Cookies Προτιμήσεων
  Επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, προκειμένου να παρέχει προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες, τις οποίες συλλέγουν τα εν λόγω cookies είναι ανώνυμες και δεν παρακολουθούν την περιήγησή σε άλλες ιστοσελίδες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ζητηθεί από το χρήστη.
 • Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)
  Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.
 • Cookies Στατιστικών
  Συλλέγουν πληροφορίες ως προς τον τρόπο, με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από αυτές. Αυτού του είδους τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας.
 • Cookies Προωθητικού χαρακτήρα
  Χρησιμοποιούνται για την προώθηση εμπορικού περιεχομένου, το οποίο ταιριάζει στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά του χρήστη. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή την καταγραφή της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.
 • Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)
  Τοποθετούνται από συνεργάτες στους οποίους διαφημιζόμαστε, για λογαριασμό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγονται δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα μας. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από τους συνεργάτες μας, προκειμένου να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μας. Εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλέσετε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .

Cookies της Google Analytics

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.google.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB

Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)

Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία. Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε όλα τα προϊόντα που είναι αναρτημένα στην παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Η «carpets.gr» καταβάλει κάθε προσπάθεια με όλα τα φυσικά ή τεχνικά μέσα που διαθέτει, να διασφαλίζει την ορθότητα των τιμών και των περιγραφών στα αναρτημένα προϊόντα. Ωστόσο υπάρχει η περίπτωση, λόγω τεχνικού λάθους, η εμφάνιση λανθασμένης τιμής ή περιγραφής σε ένα ή σε περισσότερα προϊόντα. Στην περίπτωση που παραγγείλετε προϊόν με λανθασμένη τιμή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν την αποστολή της παραγγελίας και θα σας ενημερώσουμε. Έχετε δυνατότητα να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε ή να προχωρήσετε την παραγγελία σας με τις σωστές τιμές σε αυτή την περίπτωση.

Η «carpets.gr» διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις αρχικές τιμές των προϊόντων καθώς και τα ποσοστά των εκπτώσεων οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Οι εταιρείες με επαγγελματικό ΑΦΜ που είναι εγγεγραμμένες σε χώρα της ΕΕ εκτός της Ελλάδας και οι οποίες μπορούν να παρουσιάσουν έγκυρο ΑΦΜ ΕΕ, δεν θα χρεώνονται ΦΠΑ. Για να καταχωρήσετε παραγγελία και να λάβετε τιμολόγιο σε επαγγελματικό ΑΦΜ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να δηλώσετε τον ΑΦΜ με το πρόθεμα της χώρας που ανήκει στο αντίστοιχο πεδίο. Αφού γίνει ο έλεγχος, και τα στοιχεία είναι σωστά, οι τιμές στο «καλάθι αγοράς» θα εμφανιστούν χωρίς ΦΠΑ.

Παραδίδουμε μόνο στη διεύθυνση όπου είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία.

Για να ελέγξετε εάν ένας ΑΦΜ είναι έγκυρος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εντός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Η «carpets.gr» αποστέλλει τα προϊόντα που παραγγέλνονται με εταιρείες ταχυμεταφορών, μεταφορικές εταιρείες όταν τα προϊόντα είναι ογκώδη, καθώς και με δικά της μέσα, εντός Αττικής.

Όλες οι παραγγελίες έτοιμων προϊόντων επεξεργάζονται εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την από μέρους μας επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να πληρώσετε με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό, η επεξεργασία της παραγγελίας διενεργείτε την επόμενη εργάσιμη από την ημέρα που λάβουμε το έμβασμα.

ΕΛΛΑΔΑ

Για παραγγελίες έτοιμων προϊόντων, που παραδίδονται εντός της ελληνικής επικράτειας η αποστολή-παράδοση διενεργείτε εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών. Για προϊόντα τα οποία δεν είναι ετοιμοπαράδοτα, τα οποία κατασκευάζονται στις διαστάσεις που επιθυμείτε, (πχ. μοκέτες, δερμάτινα χαλιά, χαλιά επιθυμητών διαστάσεων, διάδρομοι με το μέτρο, υποστρώματα) μπορείτε να ενημερώνεστε για τον χρόνο παράδοσης πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας μέσα στο προϊόν και πάνω από το κουμπί προσθήκης στο καλάθι.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Για παραγγελίες έτοιμων προϊόντων, που παραδίδονται εκτός ελληνικής επικράτειας  αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αποστολή-παράδοση διενεργείτε εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. Για προϊόντα τα οποία δεν είναι ετοιμοπαράδοτα, τα οποία κατασκευάζονται στις διαστάσεις που επιθυμείτε, (πχ. μοκέτες, δερμάτινα χαλιά, χαλιά επιθυμητών διαστάσεων, διάδρομοι με το μέτρο, υποστρώματα) θα ενημερώνεστε για τον χρόνο παράδοσης πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Για παραγγελίες έτοιμων προϊόντων, που παραδίδονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αποστολή-παράδοση διενεργείτε εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Για προϊόντα τα οποία δεν είναι ετοιμοπαράδοτα, τα οποία κατασκευάζονται στις διαστάσεις που επιθυμείτε, (πχ. μοκέτες, δερμάτινα χαλιά, χαλιά επιθυμητών διαστάσεων, διάδρομοι με το μέτρο, υποστρώματα) θα ενημερώνεστε για τον χρόνο παράδοσης πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Ο χρόνος παράδοσης για χώρες εκτός της Ε.Ε. ποικίλει, ανάλογα με τον προορισμό αλλά και τον όγκο της παραγγελίας.

Η «carpets.gr» αν και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα εμπρόθεσμα σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αποστολή των προϊόντων στις ως άνω αναφερόμενες προθεσμίες περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης. Λάβετε υπόψη ότι οι εταιρείες μεταφορών παγκοσμίως αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19.

***Προσοχή σε δυσπρόσιτες περιοχές ενδεχομένως, θα πρέπει να παραλάβετε την παραγγελία σας από το πλησιέστερο κατάστημα της courier-γραφείο μεταφορών της περιοχής σας.***

Η κυριότητα στο προϊόν, μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση του, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση των προϊόντων σε εσάς.

Σε περίπτωση που θέλετε να παραλάβετε οι ίδιοι την παραγγελία , μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά την παραγγελία σας και να παραλάβετε από την αποθήκη της εταιρείας αφού έχετε ενημερωθεί ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη, στην διεύθυνση Πόντου 24, 17778 Ταύρος, καθημερινά 09:00 με 17:00.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Προϊόν Συνήθεις Χρόνοι
Δερμάτινα χαλιά που κατασκευάζονται στα μέτρα του πελάτη 3 έως 5 εβδομάδες
Χαλιά μηχανής Επιθυμητών διαστάσεων 3-7 εργάσιμες ημέρες
Διάδρομοι μηχανής με το μέτρο 3-7 εργάσιμες ημέρες
Υποστρώματα χαλιών 1-3 εργάσιμες ημέρες

*Οι παραπάνω χρόνοι είναι ενδεικτικοί, αφορούν την επεξεργασία της παραγγελίας και όχι τον χρόνο παράδοσης.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κόστος Αποστολής εντός Ελλάδας

Για παράδοση παραγγελιών εντός Ελλάδας με αξία εμπορευμάτων άνω των 70,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) η αποστολή είναι δωρεάν και για παραγγελίες με αξία εμπορευμάτων έως των 70,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) η αποστολή είναι 7,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το κόστος αντικαταβολής είναι 2,36€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και εφαρμόζεται ανά αποστολή/παραγγελία εφόσον έχετε επιλέξει να πληρώσετε κατά την παράδοση της παραγγελίας. Ο τρόπος πληρωμής μέσω αντικαταβολής δεν προσφέρεται για αποστολές εκτός Ελλάδας,  για προϊόντα που παραγγέλνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη σε ειδικές διαστάσεις ή χρώματα (πχ. μοκέτες, δερμάτινα χαλιά, χαλιά επιθυμητών διαστάσεων, διάδρομοι με το μέτρο, υποστρώματα) ,στις περιπτώσεις που η παραγγελία περιλαμβάνει προϊόντα μεγάλου όγκου, βάρους ή μήκους τα οποία αποστέλλονται με μεταφορικές εταιρείες και όχι με εταιρεία ταχυμεταφορών, καθώς και στην περίπτωση που θέλετε να παραλάβετέ την παραγγελία σας με μεταφορική εταιρεία δικής σας επιλογής.

Κόστος Αποστολής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για παράδοση παραγγελιών εκτός ελληνικής επικράτειας  αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κόστος αποστολής επηρεάζεται από τον προορισμό και τον όγκο αποστολής καθώς και μεταβαλλόμενές επιβαρύνσεις που εφαρμόζουν οι μεταφορικές εταιρείες. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να προσθέσετε στο καλάθι αγορών το προϊόν και την ποσότητα που επιθυμείτε καθώς και τη χώρα προορισμού για να δείτε το ακριβές κόστος αποστολής.

Κόστος Αποστολής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για παράδοση παραγγελιών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κόστος αποστολής επηρεάζεται από τον προορισμό και τον όγκο αποστολής καθώς και μεταβαλλόμενές επιβαρύνσεις που εφαρμόζουν οι μεταφορικές εταιρείες. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να προσθέσετε στο καλάθι αγορών το προϊόν και την ποσότητα που επιθυμείτε καθώς και τη χώρα προορισμού για να δείτε το ακριβές κόστος αποστολής. Τυχόν δασμοί και χρεώσεις που επιβάλουν τα κατά τόπους τελωνεία σε χώρες εκτός Ε.Ε. δεν περιλαμβάνονται στο τελικό κόστος που εμφανίζεται στο καλάθι αγορών, καθώς δεν μπορούν να υπολογιστούν από πλευρά μας και βαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό παραλήπτη/πελάτη.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

α) Με αντικαταβολή

Εξοφλείστε την παραγγελία σας με την παράδοση της, στο χώρο σας με επιπλέον χρέωση 2,36€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά παραστατικό.
Η  πληρωμή μέσω αντικαταβολής δεν προσφέρεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Για αποστολές εκτός Ελλάδας.
 • Για προϊόντα που παραγγέλνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη σε ειδικές διαστάσεις ή χρώματα (πχ. μοκέτες, δερμάτινα χαλιά, χαλιά επιθυμητών διαστάσεων, διάδρομοι με το μέτρο, υποστρώματα).
 • Για παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα μεγάλου όγκου, βάρους ή μήκους τα οποία αποστέλλονται με μεταφορικές εταιρείες και όχι με εταιρεία ταχυμεταφορών
 • Στην περίπτωση που θέλετε να παραλάβετέ την παραγγελία σας με μεταφορική εταιρεία δικής σας επιλογής.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, για Αποδείξεις Λιανικής (παραστατικά προς ιδιώτες) καθώς και τιμολόγια Πώλησης (παραστατικά προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις) αξίας άνω των 500,00€ θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:

 • Κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό.
 • Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

β) Με έμβασμα

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους λογαριασμούς των Τραπεζών  που συνεργαζόμαστε.

(Διακαιούχος: Tapicap Carpets Μον. ΕΠΕ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
IBAN: GR2101101710000017147060051
SWIFT/BIC: ETHNGRAA

ALPHA BANK:
IBAN: GR5201401400140002320003572
SWIFT/BIC: CRBAGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
IBAN: GR8901720870005087060653042
SWIFT/BIC: PIRBGRAA

EUROBANK:
IBAN: GR8702600670000210200782753
SWIFT/BIC: ERBKGRAA

****Στείλτε μας το αντίγραφο του εμβάσματος μέσω email στο orders@carpets.gr . Εμείς, με το που λάβουμε το αντίγραφο, δρομολογούμε την επεξεργασία της παραγγελία σας.

γ) Με Πιστωτική / Χρεωστική κάρτα

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τη χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας. Η συναλλαγή γίνεται στον ασφαλή ιστότοπο της Τράπεζας Πειραιώς. Η «carpets.gr» και δεν αποθηκεύει, δεν επεξεργάζεται και δεν διατηρεί βάση δεδομένων των πιστωτικών-χρεωστικών καρτών σας. Η όλη διαδικασία πληρωμής με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς συστήματος στον ιστότοπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Προϊόντα τα οποία παραγγέλλονται και επιστρέφονται σε εμάς, χρεώνονται με το πλήρες κόστος μεταφοράς και στις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή κόστος αποστολής προς την έδρας σας και κόστος επιστροφής σε εμάς. Προϊόντα ειδικής παραγγελίας τα οποία παραγγέλλονται και δεν παραλαμβάνονται ή επιστρέφονται σε εμάς επιβαρύνονται με την τιμή των προϊόντων πλέον του κόστους αποστολής και επιστροφής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η «carpets.gr» δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση , θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας του, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. worms, trojan horses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π.)

Η «carpets.gr» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της. Δεν ευθύνεται όμως για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού της τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή, οφειλομένη στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η «carpets.gr» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας από την «carpets.gr» ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διατηρείτε το δικαίωμα να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή ολόκληρη ή και μέρος της παραγγελίας σας που αφορά έτοιμα προϊόντα χωρίς καμία χρέωση αν και εφόσον η παραγγελία δεν σας έχει αποσταλεί. Στην περιπτώση που έχετε ήδη εξοφλήσει την παραγγελία σας μέσω εμβάσματος ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, θα πρέπει να μας στείλετε μέσω email τον αριθμό της παραγγελίας σας καθώς και τον τραπεζικό λογαριασμό που επιθυμείτε για να σας επιστρέψουμε τα χρήματα, στον οποίο θα πρέπει να είστε πρώτος δικαιούχος. Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει αποσταλεί θα επιβαρυνθείτε μόνο με τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής & επιστροφής.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη ή και μέρος της παραγγελίας σας που αφορά έτοιμα προϊόντα χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων και οφείλετε να τα επιστρέψετε  εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, συνοδευμένα με το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης, άθικτα, αμεταχείριστα και χωρίς να έχει ανοιχθεί η αρχική τους συσκευασία. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία μας δύναται να μην αποδεχτεί την ακύρωση της παραγγελίας.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε και ελέγξουμε τα προϊόντα.

Διατηρείτε το δικαίωμα αντικατάστασης των προϊόντων μας στην περίπτωση που στάλθηκε από την εταιρεία μας λάθος κωδικός προϊόντος, καθώς και στην περίπτωση που διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν που παρέλαβε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε το πρόβλημα εντός τεσσάρων (4) ημερών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να κινήσουμε την διαδικασία αποκατάστασης του προβλήματος. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ο πελάτης οφείλει  να επιστρέψει  τα προϊόντα μας εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών συνοδευμένα με το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης, άθικτα, αμεταχείριστα και χωρίς να έχει καταστραφεί η αρχική τους συσκευασία. Η αντικατάσταση τους θα γίνετε αφού παραλάβουμε και ελέγξουμε το λάθος ή ελαττωματικό προϊόν. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία μας  δύναται να μην αποδεχτεί την αντικατάσταση της παραγγελίας.

Προϊόντα τα οποία παραγγέλνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε ειδικές διαστάσεις ή χρώματα, σχέδια δεν ακυρώνονται μετά από την επιβεβαίωση της παραγγελίας και δεν αντικαθίστανται με άλλα προϊόντα ίσης μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να μας ζητήσετε την αντικατάσταση τους στην περίπτωση που η διάσταση ή η απόχρωση του χαλιού που επιλέξατε δεν σας ταιριάζει εντός τεσσάρων (4) ημερών. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε με έξοδα μεταφοράς και οφείλετε  να επιστρέψετε  τα προϊόντα προς αντικατάσταση συνοδευμένα με το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης, άθικτα, αμεταχείριστα και στην η αρχική τους συσκευασία. Η αντικατάσταση τους θα γίνετε αφού παραλάβουμε και ελέγξουμε το προϊόν. Προϊόντα που παραγγέλνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη σε ειδικές διαστάσεις ή χρώματα (πχ. μοκέτες, δερμάτινα χαλιά, χαλιά επιθυμητών διαστάσεων, διάδρομοι με το μέτρο, υποστρώματα) δεν επιστρέφονται και δεν αντικαθίστανται με άλλα προϊόντα ίσης μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε από το «carpets.gr» με μεταφορικές εταιρείες δική σας επιλογής και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση μας, δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση για την ασφαλή μεταφορά και τους χρόνους παραλαβής των προϊόντων που μας επιστρέφετε.

Σε περίπτωση τυχόν πραγματικών ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα προϊόντα ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.

Η «carpets.gr» δεν ευθύνεται για λανθασμένη απεικόνιση των αποχρώσεων των προϊόντων στην οθόνη του χρήστη.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Σε περίπτωση που η συσκευασία είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη καλό θα ήταν να μην παραλάβετε την παραγγελία και να μας ειδοποιήσετε των συντομότερο δυνατό.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία όλα τα προϊόντα καλύπτονται με νομική εγγύηση 2 ετών.
Η νομική εγγύηση καλύπτει ελαττώματα που θεωρείται ότι υπήρχαν κατά τη στιγμή της παράδοσης και έγιναν εμφανή μέσα στην επόμενη διετία.
Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που θεωρεί ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό να επιστρέψει με δικά του έξοδα αποστολής το προϊόν στην έδρα της εταιρείας αφού προηγουμένως, ενημερώσει & επισυνάψει φωτογραφίες του ελαττώματος στο info@carpets.gr.
Στη συνέχεια η “carpets.gr” θα αναλάβει τη διαδικασία εξακρίβωσης ή μη των λεγομένων του πελάτη.
Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω κατασκευής, τότε ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει επιδιόρθωση του προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος ή μείωση της τιμής ή ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε καθώς και των εξόδων επιστροφής που έχει πληρώσει.
Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχτεί ελαττωματικό ξανά επιστρέφεται με έξοδα του καταναλωτή.
Σε περίπτωση που το προϊόν έχει υποστεί επεξεργασία-καθαρισμό δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια επιδιόρθωσης.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η «carpets.gr» δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών της , που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις  δικαιούται παράτασης του χρόνου για την εκτέλεση της παραγγελίας και/ ή της παράδοσης των προϊόντων. Σε κάθε όμως περίπτωση που κωλύεται, περιορίζεται ή επηρεάζεται από λόγους ανωτέρας βίας ή από λόγους που δεν αποδίδονται σε υπαιτότητά της στην εκτέλεση της σύμβασης για διάστημα που υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί αζημίως από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής της Σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη  θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Η μη επιδίωξη εφαρμογής από οποιοδήποτε μέρος διατάξεων του παρόντος ή η μη άσκηση σχετικού δικαιώματος δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από το δικαίωμα του, να επιδιώξει την εφαρμογή αυτών ή άλλων διατάξεων ή παραίτηση από αυτό ή άλλο δικαίωμα.

Ιούλιος 2021

0
Φίλτρα
X

Φίλτρα Προϊόντων